RC Parken

RC Parken logo

Velkommen til RC Parkens opslagstavle

22/02/2018

Ønsker du at se tidligere udgaver af opslagstavlen tryk:

ARKIV

Hvornår sker der noget specielt i RC Parken?

Tryk her

Nyeste opslag står øverst, ældst står nederst

Forkortelsen RCP betyder RC Parken

Hvilken uge er vi i?

Hvem har græs-klippe-turnus?

 

20-02-2018 SKOUSEN's "serviceværksted" har oplyst at de kommer i morgen den 21.02.2018 mellem kl. 08.00 og 12.00 for at reparere vores kogeplade i køkkenet.

18-02-2018 Vores åbent hus arrangement og Modelflyvningens dag er flyttet til:

27. MAJ 2018

16-02-2018 Der er indtil nu intet nyt om reparturen af vores kogeplade. Vi afventer med spændthed.

16-02-2018 Der er på søndag ikke fælles morgenkaffe som vi ellers plejer kl.10.00. Ackie, Inge og Bille er forhindrede i at komme.

13-02-2018 Husk at vi i aften har fælles klubaften med dejlig hygge og hvis vejret er til det også grillpølser. Det er som altid fra kl. 18.00. Hvis du ikke har prøvet at være med så prøv at kom. Vi bider ikke og der er ingen klikkedannelse. Alle er super søde og venter kun på dig.

12-02-2018 Vi har til klubhuset i dag haft teknikerbesøg fra SKOUSEN (eller deres samarbejdspartner). Han fik undersøgt kogepladen og kørte så igen. Vi afventer spændt det videre forløb. En ellers rigtig flink og venlig ung mand.

11-02-2018 Der er blevet tilføjet flere "Events" til vores aktivitetskalender. Se dem her:

Events i RC Parken

11-02-2018 Der er i klubhuset lagt lister frem med navne på dem der har tilladelse til at anvende RC Parken.

11-02-2018 Dem der ikke har fået betalt deres kontingent til skibs- og bilklubben får nu en mail en af de nærmeste dage og hvis de ikke reagerer på denne mail bliver de slettet. Genindmeldelse koster alm. kontingent + indmeldelsesgebyr på 1200,00 kr

11-02-2018 I morgen mandag den 12-02-2018 mellem 12.00 og 16.00 kommer der en servicetekniker fra SKOUSEN og reparerer kogepladen. Om han kun tager den med til rep. eller virkelig reparerer den på stedet vil tiden vise.

07-02-2018 For at få varmen så hurtig som mulig tilbage i hele vores dejlige hus er indendørsvarmen sat op til 25 grader. Når det hele er godt gennemvarmt igen så sætter vi temperaturen ned igen til et mere normalt leje.

07-02-2018 Vi har pt. elektriker på besøg. Det er kogepladen som har været skyld i at HFI rellæet, hvorunder også vores varmesystem hører, "slog fra". Skousen er kontaktet og kommer på mandag den 12-02-2018 mellem 10.00 og 14.00. Indtil da står ovnen ude på gulvet.

04-02-2018 Nedenunder kommer der lidt "skrappe" oplysninger. Det er ikke meningen at de skal være barske og ubehagelige, men bare almindelige og venlige oplysninger til verdens bedste medlemmer - JER

04-02-2018 Fra i år (2018) er der ingen gratis prøveture mere. Vil man prøve/bruge RC Parken skal man være medlem eller indløse et dagskort (100,00 kr eller 14,00 euro) Dagskort kan indbetales på mobilepay 4053 0408.

04-02-2018 Det nye flotte varmt orange årsmærke for året 2108 udleveres til betalende medlemmer af formanden i den klub man tilhører. Bille kan ikke udlevere mærker.

04-02-2018 Bliv ikke forskrækket hvis du ikke kan åbne hoveddøren. Alle koder er slettet og nye er sat ind. Du får din nye kode udleveret af din klubformand, ikke af Bille

04-02-2018 Temperaturen i klubhuset har været lidt lav i et par dage. Det skyldes et HFI relæ som var "slået". Det er atter rettet og varmeanlægget kører supert igen.

03-02-2018 Ægtefæller til betalende medlemmer og deres mindreårige egne børn har fri adgang til klubhuset uden at skulle bære synligt medlemskort.

03-02-2018 I morgen søndag er der dejlllig fælles morgenkaffe i klubhuset fra klokken 10.00 og et par timer frem. Alt spisning er sponsoreret af Inge, Ackie og Bille. Kaffen koster 5,00 kr. Husk venligst at bære synligt medlemskort

01-02-2018 På mandag den 05. februar er der kl. 19.00 møde i RC Parkens bestyrelse og direktion.

01-02-2018 RC Parkens bestyrelse og direktion har på et tidligere møde besluttet at alle der benytter sig af RC Parken skal bære medlemskort eller dagskortsmærke synligt. Der er ingen adgang til klubhuset uden at du synligt bærer medlemskort. I starten kan det måske give lidt vrøvl men vi håber på din forståelse og velvilje. Der er masser af plastikholdere og halsremme til dit medlemskort inde i klubhuset i den lille kommode under vores flag for enden af stuen. Gæster kan frit gå rundt i RC Parken og nyde vores hobby og den flotte RC Parken. Klubhuset og benyttelse af RC Parken er kun for medlemmer og dagskort folket.

01-02-2018 Der er på søndag dejlig morgenkaffe som vi plejer i klubhuset fra klokken 10.00 og et par timer frem.

01-02-2018 Alle koder til RC Parken nulstilles nu. De nye koder får du af din klubformand i den klub du tilhører.

01-02-2018 Der er bestilt mere fint vasket grus til vores lange indkørselsvej ned til RC Parken. Det er så vi ikke får beskidte biler og så der ikke kan dannes vandpytter. Grus og arbejdsløn sponsoreres af RC Parken som gave til klubberne.

01-02-2018 Årsmærket for 2018 (som er i en dejlig varm orange) udleveres af de respektive klubber. Der er udleveret mærker nok til alle i de tre klubber. Så vær så sød at huske at det er klubberne som udleverer mærkerne.

01-02-2018 I går var sidste frist for betaling af kontingentet til "rabat-pris". Fra 01-02-2018 er kontingentet 820,00 for aktive, 460,00 for juniorer og 250,00 for passive. Nye medlemmer bibeholder det oprindelige kontingent (720,00, 360,00 og 150,00).

01-02-2018 RC Parken har udskiftet vores "underjordiske" drænspumpe med en større og meget kraftigere pumpe. Den tidligere pumpe kunne til tider ikke følge med og derfor kunne det ske at der stod vand for længe på parkeringspladsen og ved on- roadbanen. Alt kører automatisk og styres og kontrolleres af RC Parken via en app.

28-01-2018 Her på falderebet af januar var der dejlig aktivitet i RC Parken. Solen skinnede og vi startede dagen med dejlig morgenkaffe klokken 10.00 som Inge og Ackie stod for.

28-01-2018 Der er kommet et lille suk fra de tre foreninger:

Husk venligst at betale dit kontingent eller at melde dig ud. Efter den 01. februar er der et gebyr på for sent indbetaling af kontingent på 100,00 kr. Medlemskab koster så for aktive 850,00 kr. , junior 460,00 kr.og passiv 250,00 kr. Efter 1. februar er der uden betalt medlemskontingent kun adgang til RC Parken som gæst uden at kunne dyrke sin dejlige hobby. Og husk venligst at bære synlig medlemskort.

28-01-2018 Lige et par datoer til din kalender:

1) Bilklubben besluttede på deres generalforsamlng at man den 1. lørdag i hver måned holder (fælles for alle klubber) klub-kom-sammen. Det er fra klokken 13.00 og første gang er lørdag den 03-02-2018

2) Der er bestyrelses- og direktionsmøde i RC Parken mandag den 05. februar 2018 klokken 19.00

23-01-2018 RC Parken har en fællesdatabase for alle medlemmer. Det er den der automatisk registrer dig når du melder dig (dengang du gjorde det) ind i en af de tre klubber. Databasen formidler så dit medlemskab videre til den pågældende klub, der registrerer dig i sin egen database over medlemer. Når du så har betalt dit medlemsskab går der besked tilbage til hovedatabasen, som derefter udskrever/trykker et flot plastik medlemskort til dig. Dette kort bliver derefter lagt ud i klubhuset hvor du kan afhendte det.

I den store RC Parken database kan vi se hvor mange medlemmer der er og hvem der har været medlemmer. I følge databasen så er der pt. (23.01.18) følgende antal medlemmer:

RC Parkens Modelflyveklub: 108

RC Parkens Modelbilklub: 117

RC Parkens Modelskibsklub: 26

I alt antal medlemmer i RC Parken: 251

Total unikke medlemmer: 235

Det er mange gange interessant for medlemmer at se hvem der egentlig er medlemmer. Det kan du se i k lubhuset idet der ligger en trykt medlemsliste fra den store database. Der er et "hæfte" lagt ud for hver klub.

22-01-2018 I morgen aften tirsdag den 23-01-2018 er der almindelig fælles klubaften. Det er for alle klubber og det starter kl. 19.00. Brug leligheden til at huske hinanden på at bære synligt medlemskort.

21-01-2018 RC Parkens modelbilklub og -skibsklubs kasserer har fået sin egen e-mail:

kasserer.rcparken@gmail.com

21-01-2018 RC Parken er et dejligt sted at være derfor er det også med lidt tristhed og et venligt glimt i øjet når opslagstavlen skal give formaninger. Her kommer et par stykker, som klubberne har bedt om at blive gentaget: Fra 01. februar 2018 er der kun adgang til klubhuset og brug af RC Parken med gyldigt og synlig medlemskort. Har man glemt sit medlemskort eller er man ikke medlem kan man købe et dagskort på mobile pay 4053 0408. Januar måned bruges til at vi hjælper hinanden og husker hinanden på det. Fra februar er det alvor. Ægtefæller til betalende medlemmer har dog stadig adgang til klubhuset som før. Gæster der kun kommer for at nyde vores flotte park og se de flotte modeller "optræde" har fri adgang til alle udendørs faciliteter. Alle registrede medlemmer skulle på dette tidspunkt have fået en mail med kontooplysninger til deres respektive klub. Har du ikke fået det så indbetal dit kontingent på:

Sydbank 8065 1196422

i Tyskland Union Bank DE16215201001000314281

endvidere vil alle koder til diverse steder blive ændret pr. 01. februar 2018. Nye koder udleveres af din formand i din klub. RC Parken/Bille udleverer ingen koder. Det styrer klubberne helt suverænt selv.

21-01-2018 Husk at være så sød at indbetale dit kontingent inden den 01. februar 2018. Efter 1. februar 2018 kommer der et gebyr på 100 kr. Når dit kontingent er betalt kan du af din klub få udleveret årsmærket for 2018. Efter 1.februar 2018 udleveres der ingen årsmærker før forfalden kontingent + 100 kr. er indbetalt. RC Parken og klubhuset kan ikke benyttes før kontingent er betalt. I klubhuset kan vi på vore computere alle slå medlemmerne op og se om der er betalt kontingent.

20-01-2018 Husk at få betalt dit kontingent inden den 31.01. 2018. Indbetalt kontingent efter den 31.1.18 koster 100,00 kr. ekstra

20-01-2018 I morgen søndag den 21. jan. 2018 er der dejlig morgenkaffe fra klokken 10.00 og en times tid frem.

14-01-2018 Den dejlige hverdag er tilbage og derfor er der fællesklubaften for alle medlemmer på tirsdag den 16.01.2018 fra klokken 19.00

07-01-2018 Husk at vi fra 01.01.2018 skal bære synligt medlemskort, mens man opholder sig i RC Parken. I Januar tager vi det som en tilvænnings periode. Fra februar er det gældende og lige så vigtigt som at have en sender med. Uden går det ikke. Bor du langt væk kan der dog indløses et dagskort.

07-01-2018 Har du nogensinde spekuteret på hvor mange og hvem der egentlig er medlem i de tre super klubber vi har i RC Parken? Det bliver der nu rådet bod på for fra i morgen aften vil der ligge lister over medlemmer i de forskellige klubber og over medlemmer i hele RC Parken. Listen er opgjort pr. 31.12.2017 og opdateres jævnligt. Du må gerne rette og tilføje til listerne hvis du opdager en eller flere fejl, manglende mails, telefonnumre eller lignende

07-01-2018 På RC Parkens Modelbilklubs generalforsamling blev det blandt andet besluttet at der hver den 1. lørdag i måneden fra kl.13.00 er fælles hygge i RC Parkens bilklub. Første gang er så lørdag den 03.februar 2018 kl. 13.00 RC Parken stiller grillen til rådighed. Rigtig god fornøjelse med en rigtig god ide.

07-01-2018 Husk at der i morgen mandag den 08.01.2018 er møde i RC Parkens bestyrelse og direktion. Mødet starter klokken 19.00 i klubhuset

03-01-2018 Her kommer lige en gentagelse fra den 07 dec. 2017.

Kære medlemmer

Modelbilklubbens generalforsamling vil blive afholdt den 07/01/2018 klokken 1030 i RCparkens klubhus.

Indkomne forlag skal være i hænde senest 14 dage før.

Dagsorden i hendhold til vedtægterne.

Med venlig hilsen
Christian Ruwald
Formand

 

03-01-2018 Stort tillykke til Bjørn Ruwald. Han bliver 34 i dag. For dem af jer der ikke ved det så er Bjørn et af RC Parkens bestyrelsesmedlemmer. Han har været med helt fra grundlæggelsen af RC Parken, hvor han lige så længe har sidddet i (hoved)bestyrelsen.

01-01-2018 Velkommen i det nye år 2018.

Vi lægger straks ud med hygge og samvejr. Vejret udenfor er regnfuldt og blæsende med vindstød af kulingstyrke fra en vestlig retning. Det skal dog ikke holdes os fra at hygge fra klokken 13.00 i RC Parken.

01-01-2018 Husk at det fra i år (01.01.2018) er pligt (en af de ganske få pligter vi har) at bære synlig medlemskort hele tiden mens man opholder sig i RC Parken. I hele januar indtil du har fået udleveret dit nye årstegn 2018 som tegn på at du har betalt kontingent, kan du færdes i RC Parken med dit medlemskort hvor 2017 mærket stadig kan ses. Ikke medlemmer er altid velkomne, men kan ikke benytte RC Parkens klubhus og almene faciliteter. De er kun for medlemmer og special indbudte.

*****************************************************************************************************

 

2017

 

31-12-2017 Året er ved at takke af og det nye år - 2018 - står for døren. Året der gik blev noget af det jeg gennem de sidste snart mange år har glædet mig meget til. Nemlig at RC Parken blev erklæret færdig. Når jeg vender mig om her på mit kontor og ser de "bjerge" af papir med ansøgninger/tilladelser, undersøgelser og meget mere (økonomi-bunken har sin hel egen kæmpestak), så skylder jeg jer alle en kæmpetak for støtten hele vejen hertil. Af og til spørger man mig hvad mon sådan en park egentlig har kostet. Det bedste svar jeg kan give er at: det planlagte buget holdt fint og det blev faktisk ikke brugt fuldt ud, så der er penge at bruge af endnu og flere kommer til.

Det, der glæder mig meget og til dels også undrer mig er at så mange har været med hele vejen fra det tidspunkt de er startet i RC Parken og indtil nu. Kun ganske få har ikke kunne holde trit med byggestresset og med mig og er så sprunget fra og det respekterer jeg fuldt ud. Det skal I alle have tusind tak for.

Vi nåede at få RC Parken færdig et år før jeg havde planlagt. Det tog 9 år og jeg kan se på mine gamle originale udkast til RC Parken at jeg havde planlagt at det ville tage 10 år. Det ville være løgn at sige at der ikke har været nogle gevaldige bump på vejen. En af de største bump var vel nok da en eller anden miljø mand i kommunen ville have olieudskiller etableret under hele RC Parken. Det blev for meget for mig og det krævede lidt kraftigere ord om at små modeller som vore vel langt fra spilder lige så meget olie og fedt som de store landbrugsmaskiner på nabomarkerne evt. kunne gøre.

En meget stor medspiller og hjælper til at få fjernet nogle af de helt store sten på vejen er Aabenraa kommune. Det vil jeg sige helt fra bunden af mit hjerte: Tusind tak Aabenraa kommune. Vores nuværende bormester Thomas var endda med til at tage det første spadestik da vi skulle bygge klubhus.

Køretårnene fik i år også efter lang og hårdt arbejde med byggetilladelserne, statikberegninger m.m. så endelig kommunens ibrugningstilladelse. Der er givet tilladelse til at max. 15 personer med en max. korpsvægt på hver 150 kg på samme tid må opholdes sig i tårnet. RC Parken har så tilført at man skal være ældre end 12 år for at opholdes sig i tårnene. Dette gælder for hver af tårnene og man må da sige at det er flot for det giver en samlet vægt på 2250 kg eller godt og vel 2 tons ad gangen i hver af tårnene.

I år lykkedes det at få søen så tæt som jeg har ønsket det. En lille udsivning er der og det er super godt, for så er vandet ikke så stillestående. Der er masser af søde dyr og fisk i søen så den er sund og frisk. Vi har i det forgangne år også fundet en løsning på hvordan søen holdes fin ren og fri for uønsket tilgroning. Søen er nu så stor og fin og ren som aldrig før.

RC Parken bliver mere og mere kendt også langt ud over landets grænser. Kik bare på Youtube og se de masser af film om RC Parken og arrangementér som der har været i årets løb. Det er herligt og det er en af hovedformålene med RC Parken nemlig at udbrede interessen for modelhobby'en og modelsporten. Vi er nu over 200 medlemmer og der er plads til alle.

Jeg har stadig nogle ikke presserende ekstra opgaver og byggesager som jeg hen ad vejen vil sætte i værk. Mere om dette senere.

I 2018 skal vi fejere RC Parkens 10 års jubilæum. Det bliver den 12. august 2018 fra klokken 12.00, hvor vi samtidig holder RC Parkens fødselsdag og et åbent hus. Vi er flere der allerede er godt i gang med planlægningen og vilde ideer er velkomne.

Noget der er rigtig godt, er at vore "anti-bandit/tyveri" foranstaltninger bærer frugt. Siden vi har fået kraftig overvågning og sømmåtter over det hele så er tyveri og hærværk gået ned på et stort nul. Der er flere sømmåtter rundt omkring og der flyttes rundt på dem. Hvis du opfører dig normalt og fornuftigt og ikke gør noget forkert eller ulovligt vil du ikke opdage dem og heller ikke blive generet af dem.Overvågningen udbygges endnu mere og i det nye år bliver adskillige web cameraer aktiveret. Al overvågning gemmes i "skyen" på internet så hærværk ikke kan betale sig for gerningsmanden er allerede filmet og gemt på nettet. Når du kommer i klubhuset næste gang vil du i køkkenet kunne følge med i en del af de udendørs kameraer som findes. Flere kommer til/bliver aktiveret. Kameraretningerne bliver der måske også flyttet lidt rundt på.

Det var såmænd lidt strøtanker og oplysninger fra mig til dig. Jeg ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår og mange dejlige timer i det nye år.

Husk at der i morgen den 1. januar 2018 er fælles hygge, både ude og inde i RC Parken fra klokken 13.00

Bille

RC Parken

 

31-12-2017 Nytårsaftensdag var der spontan sammenkomst i RC Parken. Der blev fløjet og kørt med biler. Og så blev der hygget med masser af mad, kager og kaffe. Endvidere blev der sat en overvågningsskærm op i klubhuset. Det er ikke alle kameraer som ses på skærmen. Nogle er hemmelige indtil videre. Endvidere mangler der lidt ledningsføring så diverse kabler er skjult og således at det ser godt ud. Det kommer altsammen i det nye år. Det ene af kameraerne er en nummerplade aflæser. Her lidt billeder fra en super dejlig dag.

 

 

30-12-2017 Her på falderebet til det nye år får du lige en flot oversigt over de indtil nu planlagte aktiviteter i RC Parken. Der kan meget vel komme mange flere. Tusind tak til Inge for planen. Der vil i klubhuset fra på søndag ligge adskillige eksemplarer af nedenstående på borderne.

http://www.rcparken.dk/images/large,-flag.jpg

Oversigt over begivenheder i RC Parken
2018


Dato

Klokken

Arrangement

01.01.

13.00

Nytårskur

07.04.

12.00

Standerhejsning

28. + 29.04

 

Bilstævne

10.05.

 

Modelflyvningens dag og åbent hus

23. + 24.06.

 

Bilstævne

30.06. + 01.07.

 

Bilstævne

04. + 05. 08

 

Euro Heli Series

12.08.

12,00

RC Parkens 10 års fødselsdag

18. + 19. 08.

 

IMAC og F3A Modelflyvekonkurrence

01. + 02. 09

 

Scala Modelflyvekonkurrence

 

 

29-12-2017 Der er nogle flyveklubsmedlemmer som ikke har fået en mail med kontingentoplysningerne så læs nedenstående og følg flyveklubbens vejledning.

 

29-12-2017 Her kommer kontingent oplysninger for det nye år til flyveklubben først på dansk og så på tysk:

Kære medlem

Din bestyrelse i flyveklubben ønsker dig et rigtigt godt nytår med gode oplevelser i RC Parken

 

Det er nu tid til at betale års-kontingent for 2018

Kontinget priser:

Aktiv voksen                                                                 720,00 kr./97,00 €

Junior (under 18 år)                               360,00 kr./49,00 €

Passiv medlem                                        150,00 kr./20,00 €

Du kan indbetale på kontonummer: Sydbank 8065 konto 1168579

Du kan også bruge Mobile Pay: 21 69 46 23 Ingelise Callesen, kasserer

Det er vigtigt at huske at påføre dit navn i teksten på indbetalingerne.

Indbetalingsfrist er den 31.01.2018

Dit årsmærke for 2018 kan du få udleveret hver tirsdag aften efter kl. 19,oo når der er klubaften.

Alle adgangskoder til klubhuset vil blive nulstillet den 31.01.2018, så når du har indbetalt kontingent vil du sammen med udlevering af årsmærke også modtage en ny kode for 2018.

Har du spørgsmål til din klub bedes du henvende dig til Eskild på mail                                                                                                                                             eskildcornelsen64@gmail.com

 

                                                                                                             Med venlig hilsen

                                                                                                                Lise Callesen
kasserer                                         

Lieber Mitglied

Frohes Neues Jahr wünscht Dir dein RC Parken Modelflyveklub mit schöne Erlebnisse im Jahr 2018

 

Jetzt ist Zeit deinen Mitgliedbeitrags des Jahres 2018 zu Bezahlen

Die Preise sind:

Erwachsene                                             97,00 €

Junioren (< 18 Jahren)     49,00 €

Passives Mitglied                                    20,00 €

Bitte an UNION BANK, Harrislee überweisen auf

KONTO: IBAN DE16 2152 0100 1000 3142 81

Bitte nicht vergessen diene Name anzugeben.

Zahlungsfrist 31.01.2018

 

Bitte achte drauf das die Codes für den Zutritt zum Klubhaus wird am 31.01.2018 gelöscht.

Dein Aufkleber 2018 und die Neue Code kannst du im RCParken jeden Dienstag nach 19 Uhr erhalten.

Wenn Fragen, bitte Eskild kontaktieren auf Mail: eskildcornelsen64@gmail.com

 

                                                                                                             Mir freundlichen Grüssen

                                                                                                                Lise Callesen
Kassiererin                                 

 

 

28-12-2017 Trænger du til at komme lidt hjemmefra så er der kaffe på kanden i klubhuset fra klokken 10.00 og et par timer frem. Det er "gammelmandsklubben" som holder "møde".

24-12-2017 RC Parken ønsker dig og din familie en rigtig glædelig jul. Håber at du får en masse gode gaver som du ønsker dig.

 

 

Arkiv

Flag

wings

 

 

Vil du gerne se længere tilbage i kalenderen så tryk på et af de nedenstående links:

Arkiv:

2008

Jan-Jul 2009

Aug-Dec 2009

Hele årgang 2010

Hele årgang 2011

1. halvdel af 2012

2. halvdel af 2012

1. halvdel 2013

2. halvdel af 2013

Hele årgang 2014

Hele årgang 2015

Hele årgang 2016

Hele årgang 2017

Tilbage til toppen

Home

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.