RC Parken

Logo

Leje af RC Parken

Langtidsleje

Langtidsleje (uddrag af kontrakten)

  1. Leje. Lejemålets start og opsigelse.

§ 3. Den årlige leje andrager 50 % af lejers samtlige indtægter. Lejen betales bagud og er forfalden pr. 1. januar med sidste betalingsdag 15. februar Forfalder lejen ikke rettidig er ejer berettiget til at fastsætte en leje, der straks er forfalden

  1. Første leje, henholdsvis sidste leje, udregnes i forhold til et helt års leje med ½ års nøjagtighed. Det vil sige at der ved første eller sidste lejes forfald betales enten ½ eller 1 års leje. Således følger lejemålet kalenderåret
  2. Lejemålet starter med underskrift på denne lejekontrakt
  3. Lejemålet kan opsiges fra begge parter med 12 måneders varsel til den første hverdag i en måned
  4. Ophører lejemålet skal ejer og lejer besigtige det lejede og evt. erstatning for ødelagt materiel herunder bygninger og installationer erstattes af lejer
  1. Normalt slid hører ikke under erstatningspligten for lejer
  2. Opsigelse af lejekontrakten meddeles til, henholdsvis af, RC Parkens bestyrelse
  3.  Ved ophør af lejemålet er skyldig leje straks forfalden

 

Korttidsleje

Kortidsleje (uddrag af kontrakten)

  1. Leje. Lejemålets start og opsigelse.

§ 3 Lejemålet er tidsbegrænset.
Lejemålets start:                       ________________________kl._______
Lejemålets ophør:                    ________________________kl._______
Lejen andrager:                        ________________________Kr.
Indbetalt depositum:                ________________________Kr.

  1. Ved ophør af lejemålet skal ejer og lejer besigtige det lejede og evt. erstatning for ødelagt materiel herunder bygninger og installationer erstattes af lejer

Normalt slid hører ikke under erstatningspligten for lejer


Lejen betales ved lejemålets ophør og senest først kommende hverdag.

Priser for diverse reklamer, skilte med mere aftales særskilt med ejeren af RC Parken.

Alt leje af RC Parken og dens faciliteter foregår med ejeren.

Klubber og foreninger kan ikke udleje, kun anvende RC Parken

 

Lejen indbetales på:


Sydbank, 6340 Kruså på konto:
reg. nr. 8065 konto nummer: 1196422

Ved betaling fra udlandet: SWIFT-adresse: SYBKDK22

IBAN-nummer: DK5480650001196422

RC Parken /v Hans Peter Ruwald

CVR/SE nummer 12410379/30998030

 

Deutschland:

Union Bank

Harrislee

BLZ 21520100

Konto 36900

Inhaber Hans Peter Ruwald

 

 

Home

 

 

Copyright © 2008 RC Parken. Please respect the work we put into this.